SHANA

שנה טובה!

אחרי ששרדנו את החופש הגדול הגענו לראש השנה והחגים הבאים עלינו לטובה. מאחלת לכולכם שנה טובה ומאושרת, הצלחה, שגשוג וכמובן בריאות. מצורף קישור ללוח השראה עם רעיונות מקוריים ולא יקרים...

board-1500370_1920

back to school

אז זהו. שרדנו את החופש הגדול ויש לנו דקה וחצי לפני החגים בכדי לקחת אוויר ולהתארגן מחדש. ברשותכם לא אתייחס לעניין הרכישות לקראת החזרה לבית הספר, אלא איך להכין את...

© 2015 - כל הזכויות שמורות לדנה פיין